DobrodošliPROGNOZA

POSJEĆENOST


Z A P I S N I K


Sa sjednice upravnog odbora PD ''Kamenjak'' Rab održane dana 4.12.2013 godine,

Na kojoj su prisutni sljedeći članovi Upravnog odbora:


1. Dragan Pećarina

2. Branko Paparić

3. Ivan Olip

4. Dominika Domjan – Peran

5. Marinko Krstaš

6. Eros Grubišić

7. Berislav Dumić


Sjednicom predsjedava predsjednik Upravnog odbora Berislav Dumić, za zapisničara je Predložen Eros Grubišić, a za ovjerovitelja zapisnika Branko Paparić.


Jednoglasno je izglasan dnevni red:


1.Razrješenje dosadašnjeg tajnika društva

2.Biranje tajnika i imenovanje tajnika za zastupanje društva

3.Informacije o financijama

4.Plan izleta za 2014

5.Razno


AD1) Jednostavno je razriješen dužnosti dosadašnji tajnik društva Ivan Belobrajdić


AD2) Jednoglasno je imenovan novi tajnik Vidas Višnja


AD3) Članovi UO su od strane predsjednika društva Berislava Dumića obaviješteni o Aktivnostima vezanim za financiranje udruge


AD4) Napravljen je plan izleta za 2014 godinu za svaki mjesec pojedinačno kako slijedi:


Siječanj – Otok Pag, Sveti Vid – brodski izlet, vodič Eros Grubišić


Veljača – Zimovanje i skijanje u Škofija Loki (trodnevni izlet ), vodič Ivan Olip


Ožujak – Zimske Plitvice, vodič Eros Grubišić,  Kanjoning na Velebitu, vodič Ivan Olip


Travanj – Veliki i Mali Sadikovac, vodič Branko Paparić


Svibanj – Visočica planina na rubu Velebita, vodič Branko Paparić


Lipanj – Otok Prvić - brodski izlet


Srpanj i Kolovoz – Individualni izleti na Velebit i u Gorski Kotar


Rujan – Zavižan i Zavižanski Pivčevac, vodiči Eros Grubišić, Ivan Olip


Listopad – Kočevje, bogatstvo crnogorične šume, vodič Berislav Dumić


Prosinac – Istra, vrh Ćićarije, vodič Dominika Domijan-Peran,


Prijedlog je jednoglasno usvojen.


Ovjerovitelj zapisnika                                                              Predsjedavajući 

 Ivo Olip                                                                                  Berislav Dumić 


 Zapisničar

 Eros Grubišić 


Na sjednici Upravnog odbora PD ''Kamenjak'' Rab održanoj dana 4.12.2013. Godine, temeljem Statua Planinarskog Društva ''Kamenjak'' donosi se 


 O D L U K A 


Izabran je novi tajnik Vidas Višnja, te je imenovan osobom ovlaštenom za zastupanje Društva. 


Sukladno jednoglasnoj odluci, odbačeno je kao u izreci. 


                                                                                                            Predsjednik: 

                                                                                                          Berislav Dumić